Štampaj

Obaveštenje o prijavi i proceni štete

Na osnovu Rešenja Narodne banke Srbije o saglasnosti na prenos portfelja osiguranja G.br.2601 od 12.04.2016.godine, Akcionarsko društvo za neživotno osiguranje AS Osiguranje a.d.o. Beograd, Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 7V, matični broj 20384166, objavljuje sledeće:


OBAVEŠTENJE O PRIJAVI I PROCENI ŠTETA

 

Obaveštavaju se svi ugovarači osiguranja, osiguranici i korisnici prava iz osiguranja po ugovorima o osiguranju zaključenim sa Akcionarskim društvom za neživotno osiguranje AS Osiguranje a.d.o. Beograd, da počev od 25.04.2016.godine, pravo na naknadu iz osiguranja / odštetu ostvaruju prijavom štete u SAVA Osiguranje a.d.o. Beograd.

 

Kontakt podaci:  SAVA Osiguranje a.d.o. Beograd
Adresa: Bulevar vojvode Mišića 51, 11000 Beograd, Srbija
Kontak telefon:  +381 11/36-44-839

 

 

U Beogradu, dana 22.04.2016. godine

AS Neživotno osiguranje a.d.o. Beograd